6:00-8:00

Przedszkole na dzień dobry: zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i     inspirowane; gry i układanki stolikowe; rozmowy planowane i sytuacyjne; praca wyrównawcza i stymulacyjna; utrwalenie materiału z poprzedniego dnia oraz gimnastyka ogólnorozwojowa. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 

8.00–8.30

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 

8.30–9.00

Śniadanie.

 

9:00-11:30

Zajęcia edukacyjne z całą grupą organizowane w różnych obszarach edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Pobyt na świeżym powietrzu - spacery i wycieczki o charakterze wychowawczo -dydaktyczno - kulturalnym oraz rekreacyjnym, zabawy na placu .Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłków

 

11.30

Obiad dla maluszków

 

12.00

Obiad dla pozostałych grup

 

12:30 - 14:00

Na sjestę czas: maluszki - odpoczynek – słuchanie bajek ze sprzętu audio lub czytanych przez nauczyciela, leżakowanie,  grupy starsze: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

Zajęcia dodatkowe. Gry dydaktyczne, zabawy tematyczne oraz wg zainteresowań dzieci. Praca wyrównawcza z dziećmi. Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu. Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

 

14:00-14:30

Podwieczorek

 

15:00 - 17:00

Pożegnanie z przedszkolem, czyli : gry i zabawy w ogrodzie, gry i zabawy w kącikach zainteresowań; praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza - indywidualna lub w małych zespołach; zabawa ruchowa; podejmowanie czynności związanych z porządkowaniem. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Joomla templates by a4joomla