Kącik dla Rodziców

Sprawdź, czy Twoje dziecko już to potrafi!

Uzyskując odpowiedzi na poniższe pytania, możecie Państwo sami ocenić, czy Wasza pociecha da sobie radę w szkole.

 

 1. Czy dziecko umie obchodzić się z przyborami do kolorowania i pisania, a kolorując obrazek, nie wychodzi poza linie? Czy rysując postać człowieka, zachowuje podstawowe proporcje?

 2. Potrafi lepić z plasteliny oraz ciąć nożyczkami według linii prostej lub krzywej?

 3. Czy potrafi grupować przedmioty wg barw, kształtu i wielkości?

 4. Czy potrafi wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie przedmiotach, obrazkach?

 5. Czy poradzi sobie z doborem obrazków w pary lub przedmiotów, uwzględniając jakieś cechy wspólne np. krowa – mleko, drzewo – liść?

 6. Czy odróżnia z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosy zwierząt?

 7. Czy wyróżnia głoskę (zarówno samogłoskę jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu? Dzieli wyrazy na sylaby? Różnicuje wyrazy dźwiękopodobne, np. półka – bułka, Tomek – domek?

 8. Czy potrafi odtworzyć prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego?

 9. Czy swobodnie liczy kolejno minimum do 20? Po policzeniu potrafi powiedzieć, ile jest przedmiotów? Umie w pamięci dodawać i odejmować do 10?

 10. Czy potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne, stoi na jednej nodze z zamkniętymi oczami, sprawnie rzuca i łapie piłkę?

 11. Czy samodzielnie zawiązuje sznurowadła i zapina guziki?

 12. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej?

 13. Czy umie bawić się w grupie? Po zajęciach sprząta po sobie?

 14. Czy szanuje własność swoją i innych?

 15. Czy potrafi przez dłuższą chwilę uważnie słuchać opowiadania, bajki albo muzyki?

 16. Czy opowiadając np. co przedstawia obrazek, posługuje się rozwiniętymi zdaniami? Zawsze prawidłowo wymawia wszystkie głoski?

 17. Czy umie podporządkować się poleceniom słownym i jest w miarę zdyscyplinowane?

 18. Czy wie ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice?

 19. Czy przy rozstawaniu się z opiekunem jest pogodne?

 20. Łatwo nawiązuje kontakt z dorosłymi?

 

Gdy dziecko ze wszystkimi zadaniami daje sobie radę – można być pewnym, że poradzi sobie w szkole. Jeśli malec radzi sobie z większością zadań, a ma kłopoty z tak prostymi jak np. sznurowanie butów z Waszą pomocą nadrobi braki. Jeśli jednak rodzic uzna, że sam nie jest w stanie uporać się z brakami dziecka winien skontaktować się z
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną na os. Szkolnym 27,
tel 12 644 18 85
i skorzystać z pomocy specjalistycznej (logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej).