NASZE PRZEDSZKOLE 

w roku 2015 przystąpiło do projektu  "Szkoła /Przedszkole/ Promująca Zdrowie" 

 
W bieżącym roku szkolnym staramy się o przyznanie certyfikatu 
Przedszkole Promujące Zdrowie
 
Co to jest Przedszkole Promująca Zdrowie ?
 
Przedszkole Promująca Zdrowie                                       
jest to miejsce, w którym członkowie społeczności przedszkolnej - pracownicy i uczniowie 
podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć 
i jak tworzyć zdrowe środowiska, zachęcają ludzi zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.
 

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 
ROK  SZKOLNY  2015/2016
 
PAŹDZIERNIK
 • Wycieczka do lasu w Goszczy - zabawy na leśnej polanie, spotkanie z leśniczym w lesie, zwiedzanie młyna w miejscowości Niedźwiedź - poznanie pracy młynarza, urządzeń, ziaren zbóż
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia” - pogadanka nt. różnych rodzajów zbóż, prezentacja urządzeń do domowego wypieku chleba, czynne uczestnictwo dzieci w poszczególnych etapach wypieku chleba, degustacja chleba i  prezenty dla rodziców - kromki własnoręcznie upieczonego chleba, przepis dla wszystkich na stronie intern. i gazetce przedszkolnej, uzyskanie certyfikatu.
 • Konkurs rodzinny „ Warzywne cudaki-dziwaki” – konkurs plastyczny z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • Witaminy to jest zdrowie, każde dziecko ci to powie - biesiada jesienna; prezentacja grup; taniec i piosenka o owocach i warzywach, rozstrzygnięcie konkursu.
 • Gimnastyka i witaminki dla chłopczyka i dziewczynki - rywalizacja w konkurencjach sportowych, zagadki o owocach i warzywach, utrwalenie wiadomości o zdrowym odżywianiu.
 
LISTOPAD
 • Zdrowo i kolorowo - zajęcia dydaktyczne - rola owoców i warzyw w naszym życiu, gry i zabawy, smakowanie, porównywanie, przeliczanie, malowanie, lepienie z masy solnej.  Zabawy kołowe ze śpiewem i tańcem. Sałatka owocowa - własnoręcznie wykonanie deseru.
 
LUTY
 • Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” inicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. - Wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Prezentacja multimedialna o różnych rodzajach dymu i ich szkodliwości dla środowiska i człowieka. Bajka o układzie oddechowym z cyklu „Było sobie życie”.
 
MARZEC
 • Warsztaty z psem z elementami  dogoterapii - udział dzieci w zajęciach pt. „Jak należy, a jak nie zachowywać się przy psie”- uczenie podstawowych zasad zachowania przy psie, rozwijanie zdolności empatii u dzieci, poszanowania dla zwierząt, uczenie koncentracji, pracy w grupach, współdziałania z innymi. U dzieci młodszych wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji zarówno z psem jak i z innymi dziećmi. Rozwijanie sfery emocjonalnej.
 
KWIECIEŃ
 • Obchody Dni Ziemi. „Tydzień z Ekologią"- promowanie ekologicznych przedsięwzięć i zdrowego stylu życia. Sprzątanie okolicy przedszkola i segregowanie  śmieci do odpowiednich pojemników.
 • Konkurs muzyczno – plastyczny „Mój mały przyjaciel”.
 • Odwiedziny naszych przyjaciół - wizyta zwierząt domowych: psów, kotów, rybek chomików wraz z opiekunami w przedszkolu - rozwijanie zdolności empatii u dzieci, poszanowania dla zwierząt, zdobywanie wiedzy o zwyczajach, pielęgnacji zwierząt domowych.
 • „Przedszkolaki gotują” - udział w II Przeglądzie Kulinarnym - promocja zdrowego odżywiania i zachęcanie do wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych.
 
MAJ
 • Między przedszkolna Olimpiada Sportowa - udział dzieci w konkurencjach sportowych. Integracja dzieci zdrowych z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
 • Ogólnopolski Konkurs szachowy dla dzieci przedszkolnych.
 
CZERWIEC
 • Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej - utrwalanie przepisów ruchu drogowego z wykorzystaniem autochodzików.
 
CAŁY ROK
 • Współpraca z Biblioteką Publiczną - wdrażanie dzieci do obcowania z książką jako źródłem wiedzy, również o zdrowiu. Wdrażanie dzieci do umiejętności zachowania ciszy, relaksacji w różnych momentach dnia, również podczas lektury książki.  
 • Zdrowo się odżywiamy - samodzielne przygotowanie przez dzieci posiłków: śniadanie, podwieczorek - wdrażanie do jedzenia zdrowych warzyw i owoców. Utrwalenie wiedzy o zdrowym, zbilansowanym jedzeniu - piramida żywności. 
 • Konkursy plastyczne - udział dzieci w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej, propagującej zdrowy styl życia i  ochronę środowiska:
 • „Kolory letnich wspomnień
 • „Jesienne duszki i leśne skrzaty”
 • „Kwiaty ogrodowe”
 • „Czar jesieni”
 • „Las jesienią”
 • „Zima”- z czterech pór roku Vivaldiego
 • „Zimowe krajobrazy”
 • VI Wielki konkurs Ekologiczny organizowany przez buliba.pl
 
 
ROK SZKOLNY  2016/2017
 
WRZESIEŃ
 • Między przedszkolna Olimpiada Sportowa - integrowanie grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej, ćwiczenie sprawności działania i komunikowania się w grupie, wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.
 • Wycieczka do Centrum Edukacyjnego w Baryczy – zapoznanie z rodzajami odpadów oraz sposobami ich segregacji.
 • Spotkanie z kucharzem - poznanie zawodu i warsztatu kucharza, zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania.
 
WRZESIEŃ - KWIECIEŃ
 • Warsztaty chemiczno – fizyczne - odkrywanie podstaw nauk fizyczno – chemicznych: światło, dźwięk.
 
PAŹDZIERNIK
 • Spotkanie ze Strażą Miejską - utrwalanie przepisów ruchu drogowego z wykorzystaniem autochodzików.
 
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK
 • Zdrowo i kolorowo - zajęcia dydaktyczne; rola owoców i warzyw w naszym życiu; gry i zabawy; smakowanie, porównywanie, przeliczanie, malowanie, lepienie z masy solnej.  Sałatka owocowa – przygotowanie przez dzieci deseru.
 
LISTOPAD
 • Współpraca z Przychodnią Zdrowia - przegląd stomatologiczny, lakowanie zębów.
 
GRUDZIEŃ
 • Wycieczka do Obserwatorium w Niepołomicach - wzbogacanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowania astronomią, przyrodą.
 
MARZEC
 • Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” inicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną - wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Prezentacja multimedialna o o różnych rodzajach dymu i ich szkodliwości dla środowiska i człowieka.
 • Spotkanie z trenerem Rugby Tag - poznanie tajników gry zespołowej
 
KWIECIEŃ
 • Wycieczka do gospodarstwa w Niezwojowicach - poznanie gospodarstwa agroturystycznego; narzędzia, zwierzęta hodowlane na wsi. Poznanie pracowni pszczelarza.
 • Konkurs „Zdrowie i ekologia” - kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia - nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków. Integracja zespołów grupowych oraz społeczności przedszkolnej.
 
MAJ
 • Udział dzieci w zajęciach z tenisa - poznanie zasad gry, kształtowanie ogólnej sprawności całego ciała.
 • Warsztaty kulinarne - promowanie zdrowego odżywiania; poznanie znaczenia ziół w diecie człowieka.
 
CZERWIEC
 • Ogólnopolski Konkurs Szachowy.
 • Spotkanie z piłkarzem i trenerem „Piłka jest okrągła a bramki są dwie” - poznanie pracy trenera, zasad gry w piłkę nożną.
 • Olimpiada Sportowa w szkole Podstawowej nr 88 - integrowanie grup przedszkolnych i szkolnych z okazji Dnia Dziecka.
 • Udział dzieci IV Letnich Igrzyskach Przedszkolaków organizowanych przez Com Com Zone - integrowanie grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej, ćwiczenia sprawności działania i komunikowania się w grupie, wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.
 
LIPIEC
 • Spotkanie ze Strażą Miejską - utrwalanie przepisów ruchu drogowego z wykorzystaniem autochodzików.
 
CAŁY ROK
 • Współpraca z Biblioteką Publiczną - wdrażanie dzieci do obcowania z książką jako źródłem wiedzy, również o zdrowiu. Wdrażanie dzieci do umiejętności zachowania ciszy, relaksacji w różnych momentach dnia; również podczas lektury książki.  
 • Zdrowo się odżywiamy - samodzielne przygotowanie przez dzieci posiłków; śniadanie , podwieczorek; wdrażanie do jedzenia zdrowych warzyw i owoców, utrwalenie wiedzy o zdrowym zbilansowanym jedzeniu, piramida żywności. 
 • Konkursy plastyczne - udział dzieci w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej, propagującej zdrowy styl życia, ochronę środowiska.
 • Udział w programie " Dzieciństwo bez próchnicy " i Akademii Aquafresh -dbanie o higienę jamy ustnej. spotkania ze stomatologiem, działania edukacyjne z zakresu profilaktyki stomatologicznej.
 • Prowadzenie cotygodniowych zajęć zumby
 • Udział w programie „Zostań Zdowolubkiem” - kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, integracja zespołów grupowych oraz społeczności przedszkolnej.
 • Zbiórka surowców wtórnych  okazji Dni Ziemi.
 
 
ROK SZKOLNY  2017/2018
 
WRZESIEŃ
 • Wycieczka na Błonia - obserwacja wypasu podhalańskich owiec, rozmowa z bacą o jego pracy, jazda na kucykach.
 • Wycieczka do Straży Pożarnej - zapoznanie z zawodem strażaka, wdrażanie do przestrzegania zakazów, zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
 • Między przedszkolna Olimpiada Sportowa - udział dzieci w konkurencjach sportowych. Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej. Integracja dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
 • Dzień Przedszkolaka na sportowo  - kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej - integrowanie grup przedszkolnych.
 
PAŹDZIERNIK
 • Wycieczka do Fabryki Czekolady Wawel w Dobczycach - zapoznanie z etapami powstawania czekolady, poznanie zawodu i warsztatu cukiernika, wdrażanie do zdrowego odżywiania.
 • Przez zabawę po zdrowie - podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia, znaczenia witamin w pożywieniu, wdrażanie do jedzenia zdrowych warzyw i owoców, zdobywanie informacji na temat  odpowiedniego doboru odzieży do pogody. Poznanie dyscyplin sportowych i adekwatnych do nich nazw sportowców. Zabawy ruchowe mające na celu uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia.
 
LISTOPAD
 • Eko – Kreatorzy mody – konkurs plastyczny - stworzenie pracy  plastycznej z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów.  
 • Wycieczka do Huty Szkła - zapoznanie z zawodem hutnika, obserwacja pokazu formowania szkła. Udział w warsztatach tworzenia witrażu.
 • Pasowanie na przedszkolaka - prezentacja nabytych umiejętności przez dzieci. Zabawy ruchowe z rodzicami. Stwarzanie warunków do włączania rodziców do działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci.
 • Wycieczka do pizzerii - udział w warsztatach kulinarnych, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
 
GRUDZIEŃ
 • „Woda na start” - eksperymenty i doświadczenia na zajęciu matematyczno – technicznym - Poznanie właściwości wody. Uświadomienie jak ważna jest ona dla organizmu człowieka. Zwrócenia uwagi na jej miejsce w piramidzie zdrowego żywienia oraz wpływu na funkcje poznawcze człowieka.
 • Warsztaty w Szkole Podstawowej - kształtowanie postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością. Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość. Rozwijanie zdolności empatii u dzieci.
 • „Bezpieczna droga do przedszkola”- spotkanie ze Strażą Miejską - utrwalanie przepisów ruchu drogowego. zabawy ruchowe z wykorzystaniem autochodzików.
 • Zabawy zimowe w ogrodzie przedszkolnym - uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz w czasie uprawiania sportów zimowych. Zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy, wyrabianie umiejętności przeciwdziałania marznięciu.
 • „Kolory Miasta” - udział w przedstawieniu teatralnym ukazującym współczesne problemy ekologiczne: niska emisja, segregacja odpadów.
 
LUTY
 • Projekt badawczy „Mąka”- zabawy i eksperymenty badawcze. Historyjka obrazkowa „Od ziarenka do bochenka”, wypiek chleba, wycieczka do ciastkarni, piekarni, obserwacja działań piekarza, zabawy ruchowe ze śpiewem, warsztaty plastyczne, prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne.
 • „Roztańczony karnawał” - tańce i zabawy - dostosowanie charakteru ruchu do charakteru słyszanej muzyki, rozwój inwencji ruchowej oraz umiejętności naśladowania ruchu. 
 • Warsztaty szycia masek antysmogowych.
 
MARZEC
 • Słoneczna olimpiada w Szkole Podstawowej - rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami. Rozwijanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw, zdrowej rywalizacji.
 • Spotkanie z rehabilitantem - poznanie  specyfiki pracy rehabilitanta, zaplecza pracy, budowa człowieka – szkielet, oglądanie zdjęć rtg, masaż leczniczy na łóżku.
 • Zły Smogu! Wiem jak ciebie pokonać – konkurs plastyczny - szerzenie wiedzy na temat zwalczania smogu wśród najmłodszych dzieci.
 
KWIECIEŃ
 • Dni Ziemi - promowanie ekologicznych przedsięwzięć i zdrowego stylu życia poprzez min.: zajęcia edukacyjne: „Komu i po co potrzebne się drzewa”,  „Jak zdrowo spędzać czas i zdrowo się odżywiać”, opracowanie „Kodeksu Przyjaciela Przyrody”,  teatrzyk ekologiczny w wykonaniu przedszkolaków z gr. III, warsztaty plastyczne: „Zdrowie na wiosnę”, gry i zabawy podwórkowe.
 • Wycieczka do kopalni soli w Bochni - zwiedzanie kopalni, spotkanie z  bohaterami bocheńskich legend, nocleg w kopalni - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez możliwość przebywania w  mikroklimacie korzystnie wpływającego na poprawę stanu zdrowia osób z chorobami dróg oddechowych.
 • „Czyste powietrze wokół nas” - realizacja Ogólnopolskiego Programu  Edukacji antynikotynowej inicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną - wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Prezentacja multimedialna o różnych rodzajach dymu i ich szkodliwości dla środowiska i człowieka, warsztaty plastyczne.
 
MAJ
 • „Biblioteka przedszkolaka" - „Smoki”- młodzi czytelnicy. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.
 • Wycieczka do Gruszowa – zwiedzanie gospodarstwa, uczestnictwo w karmieniu zwierząt, poznanie znaczenia pszczół dla człowieka, zwiedzanie kuźni, obserwacja pracy kowala,  zabawy ruchowe na łące.
 • Ogólnopolski Konkurs Szachowy - popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i absolwentów. Stworzenie zawodnikom możliwości rywalizacji sportowej.
 
CZERWIEC
 • Festyn rodzinny - Wspólne gry i zabawy ruchowe z rodzicami.  Mecz piłki nożnej – tatusiowie kontra synowie.
 
CAŁY ROK
 • Współpraca z Biblioteką Publiczną - wdrażanie dzieci do obcowania z książką jako źródłem wiedzy, również o zdrowiu. Wdrażanie dzieci do umiejętności zachowania ciszy, relaksacji w różnych momentach dnia, również podczas lektury książki. Bajkoterapia - czytanie bajek terapeutycznych. 
 • Konkursy plastyczne - udział dzieci w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej, propagującej zdrowy styl życia, ochronę środowiska.
 • Zdrowo się odżywiamy - samodzielne przygotowanie przez dzieci posiłków; śniadanie , podwieczorek; wdrażanie do jedzenia zdrowych warzyw i owoców. Utrwalenie wiedzy o zdrowym zbilansowanym jedzeniu. Piramida żywności.
 • Prowadzenie cotygodniowych zajęć zumby -  kształtowanie płynności i estetyki ruchów, rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób niewerbalny, rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej, kształtowanie kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej.
 • Zdrowo i kolorowo - zajęcia dydaktyczne; rola owoców i warzyw w naszym życiu; gry i zabawy; smakowanie, porównywanie, przeliczanie, malowanie, lepienie z masy solnej. Codzienne zabawy ruchowe przed śniadaniem oraz ćwiczenia gimnastyczne - w tym gimnastyka korekcyjna.
 • Zbiórka surowców wtórnych  (baterie, nakrętki) – organizowanie działań aktywizujących dzieci i rodziców na rzecz akcji wspomagających osoby niepełnosprawne.
 
Joomla templates by a4joomla