NASZE PRZEDSZKOLE

przystępuje do udziału w projekcie "Szkoła Promująca Zdrowie"

 
 
 
 
Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie ?
 
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowiska, zachęcają ludzi zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.
 
Aby to osiągnąć społeczność przedszkolna powinna starać się m.in.: 
  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, 
  • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć wychowankom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
  • umożliwiać wychowankom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
  • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
  • włączyć edukację zdrowotną wychowanków do programu nauczania przedszkola z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
  • wyposażać wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
  • włączyć do działań przedszkola służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.
 
   
o historii słów kilka;
Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) jest
realizowany w Polsce od 1991 r. Rozpoczął się od 3-letniego projektu pilotażowego (1992-1995), zainicjowanego przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO). W Polsce projekt ten został sprawdzony w 14 wybranych szkołach zwanych szkołami projektowymi1. 
Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ została przyjęta i zaadaptowana do polskiego systemu edukacji.  
Projekt ten uruchomił oddolne działania szkół oraz zainicjował tworzenie sieci szkół promujących zdrowie w całym kraju.
Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze m.in. przedszkola.
 
Zachowania zdrowotne dzieci oraz tryb ich życia w znacznym stopniu zależą od osób dorosłych z najbliższego otoczenia.
Zakres możliwości dokonywania przez dziecko samodzielnych wyborów w sferze żywienia, sposobu spędzania czasu, aktywności fizycznej, sposobu ubierania się i innych zachowań – jest niewielki.
Rodzice i nauczyciele stanowią w okresie przedszkolnym niekwestionowany autorytet. Reguły i zasady przez nich ustalone (także te dotyczące zdrowia ) są bezdyskusyjnie przez dzieci przyjmowane, co pozytywnie koreluje z edukacją zdrowotną.
 
 
Joomla templates by a4joomla