Przedszkole znajduje się w środku osiedla, posiada duży ogród w enklawie świerków, których nazwa dała imię naszej placówce „Pod Świerkami”. Placówka jest odizolowana od miejskiego hałasu i gwaru. W naszym przedszkolu jest ciepło, przytulnie i bezpiecznie. Przedszkole jest w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dysponujemy jasnymi i przestronnymi salami zabaw. Jesteśmy przedszkolem podejmującym działania o charakterze proekologicznym, uwrażliwiamy dzieci na piękno otaczającej przyrody. Wychowujemy wrażliwego przyjaciela przyrody.

 

Wspomagamy dzieci w ekspresji ruchowej i muzycznej, rozwijamy kreatywność i wrażliwość na piękno, rozbudzamy u dzieci zainteresowania prastarym miastem Krakowem - naszą małą ojczyzną. Od początku istnienia nawiązujemy do kultury i tradycji regionu. Rozwijamy i pielęgnujemy indywidualność i niepowtarzalność dzieci, dbając o ich dobre samopoczucie, wzmacniając poczucie własnej wartości oraz ucząc  szacunku do innych.

Organizujemy pracę indywidualną pod kątem wszechstronnego rozwoju. Nasz wychowanek odróżnia dobro i zło, kieruje się wartościami moralnymi, potrafi odnosić sukcesy, żyje w zgodzie z najbliższym środowiskiem społeczno - przyrodniczym, jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole. Tworzymy wspólny front wychowawczy, posiadamy certyfikat „Partnerskie Przedszkole”. Naszymi walorami są: twórczy, kompetentny i otwarty na dobro dziecka zespół nauczycieli; bliskość placówek oświatowych  i kulturalnych; umożliwianie prezentacji osiągnięć dziecka w środowisku; otwartość na propozycje i oczekiwania rodziców, oraz ich aktywne włączanie się w realizację przyjętych zadań.

OFERUJEMY :