5 ZŁOTYCH ZASAD DOTYCZACYCH PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 
 
 
  1. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00. 

Godzina 17.00 jest równoznaczna z opuszczeniem przedszkola przez rodzica  (opiekuna) wraz z dzieckiem

  1. Po wyjściu dziecka z sali opiekę nad nim oraz jego bezpieczeństwem przejmuje rodzic (opiekun).
(Dzieci nie mogą biegać po holu, schodach).
  1. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe – szanując zdrowie innych dzieci oraz personelu.
  2. Wszystkie dzieci mają prawo wychodzić do ogrodu, żadne dziecko nie może zostać w sali bez opieki nauczyciela.
  3. W związku z organizacją zajęć dydaktyczno – wychowawczych dzieci przyprowadzamy do godz. 9.00. Spóźnienia prosimy zgłaszać telefonicznie.
 
Joomla templates by a4joomla